Millorar les competències professionals del nostre personal

L’objectiu de la formació interna és millorar les competències professionals del nostre personal. Periòdicament, organitzem sessions formatives als tècnics que Comexi té al voltant del món, per tal d’actualitzar el seu coneixement sobre les darreres novetats tecnològiques.

El Comexi CTec presenta una oferta formativa anual que respon a les necessitats de l’empresa, de tal manera que s’adequa cada formació tècnica a les necessitats de cada departament i s’aporten coneixements de les últimes novetats i millores tecnològiques. Amb criteris de qualitat i excel·lència, contribueix al desenvolupament de les persones i de l’organització, i en millora la competitivitat.

Propers cursos