En un món cada vegada més exigent i competitiu, oferim la possibilitat d’expandir les fronteres de l’envàs flexible i de la seva indústria:

 • Suport i definició de nous models de negoci.
 • Desenvolupem i creem noves categories de producte/servei al voltant dels nostres clients.
 • Oferim la possibilitat als clients d’identificar nous segments o mercats on posicionar-se.
 • Vigilància tecnològica com a suport a Comexi i al seu equip de R+D+i oferint el coneixement necessari per aportar més valor en el disseny de les seves màquines: reforçant del punt de vista del client, de tendències en materials, necessitat de productivitat, operativitat, entre d’altres.
 • Basant-se en esdeveniments i taules rodones, disposem d’un canal de comunicació per influir i traslladar necessitats als/dels clients en entorns de creativitat.
 • Càtedra “Manel Xifra Boada
Activitats de recerca
 • Treball conjunt en línies de recerca.
 • Projectes d’innovació i desenvolupament en l’àmbit de la transformació d’envasos flexibles.
 • Realitzem estudis, treballs tècnics i de recerca en l’àmbit dels béns d’equipament per al sector de l’envàs i l’embalatge flexible.
 • Elaborem tesis doctorals en cooperació amb l’empresa.
 • Promocionem trobades nacionals i internacionals d’experts sobre temes d’interès.
 • Presentem projectes de recerca conjunts en els àmbits català, espanyol i europeu.
 • Estudiem temes ambientals i de sostenibilitat.
 • Activitats de transferència, valorització de la recerca i divulgació en l’àmbit de la transformació d’envasos flexibles.
 • Treballem la transferència de resultats de la investigació.
 • Promocionem jornades de divulgació tècnica i tecnològica en temes innovadors.
 • Col·laborem i participem en la promoció d’esdeveniments tècnics i científics sobre temes d’interès.
 • Potenciem publicacions sobre temes d’interès.
 • Impulsem la valorització de resultats de les investigacions (patents).
 • Detectem i incorporem nous talents
Activitats de transferència, valorització de la recerca i divulgació en l'àmbit de la transformació d'envasos flexibles.
 • Treballem la transferència de resultats de la investigació.
 • Promocionem jornades de divulgació tècnica i tecnològica en temes innovadors.
 • Col·laborem i participem en la promoció d’esdeveniments tècnics i científics sobre temes d’interès.
 • Potenciem publicacions sobre temes d’interès.
 • Impulsem la valorització de resultats de les investigacions (patents).
 • Detectem i incorporem nous talents.
Activitats de formació
 • Concedim beques predoctorals i postdoctorals.
 • Concedim premis (PFC, entre d’altres) sobre treballs que incideixen en els temes d’interès de l’empresa.
 • Organitzem conferències sobre temes d’interès.
 • Incentivem les pràctiques dels estudiants.
 • Impartim assignatures de lliure elecció.
 • Oferim activitats complementàries als estudis de grau i de màster oficials que reportin valor afegit.
 • Col·laborem en el disseny i la impartició de programes de postgrau.
 • Col·laborem amb els plans de formació a l’empresa.

Càtedra “Manel Xifra Boada”

en recerca i innovació en tecnologia de la producció d’envasos flexibles.

Comexi, Comexi CTec Universitat de Girona i Universitat Politècnica de Catalunya

 • Primera experiència de càtedra multiuniversitat.
 • La Càtedra té un àmbit d’actuació transversal entre les unitats de la UdG i la UPC que incideixen, i es complementen, en els temes que aquesta té com a objecte, i s’orienten les disciplines de Mecànica a la UPC i les d’Automatització-Informàtica a la UdG mitjançant l’elecció dels directors de la càtedra.
 • La Càtedra realitza activitats orientades a la formació, la recerca i la transferència de coneixement en els àmbits de la tecnologia de la transformació d’envasos flexibles.

Partners

Un dels majors actius de les companyies són els seus col·laboradors.