CENTRE TECNOLÒGIC MANEL XIFRA BOADA, S.L.U., en endavant Ctec, es compromet a protegir la privacitat dels seus clients i dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis.

La utilització de la Web i/o de qualsevol dels serveis oferts per Ctec implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula en la mateixa. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços a la nostra web a altres webs, aquesta Política de Privacitat s’aplica només a la web i no a les webs d’altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. Ctec no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquestes webs.

 1. Dret d’informació: En virtut del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, Ctec informa als seus clients i als usuaris d’aquest lloc web i de qualsevol dels seus serveis, de l’existència de fitxers de dades de caràcter personal creats per Ctec i sota la seva responsabilitat.
 2. Finalitat: Les dades dels usuaris recollides mitjançant la nostra pàgina web o per mitjà de qualsevol altre formulari o suport, ho seran amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud i oferir els nostres serveis de formació, innovació i consultoria en el sector dels envasos i els embalatges flexibles, i de mantenir-lo informat de les nostres accions comercials, així com per gestionar la nostra relació comercial i/o contractual o qualsevol altra relació que mantingui amb nosaltres. En el cas que rebem un CV tractarem les dades amb la finalitat de gestionar la base de Cv’s per a la selecció de personal. Informem que aquest procés pot necessitar l’accés de tercers col·laboradors de Ctec. En el cas de no voler que aquests tercers tinguin accés a les dades del CV per a les finalitats indicades anteriorment, ens ho ha de comunicar en el moment d’enviar el CV.
 3. Veracitat de les dades: L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.
 4. Consentiment de l’usuari:
 • L’acceptació de la nostra política de privacitat, suposa el consentiment exprés de l’usuari al tractament de les seves dades per a la finalitat abans descrita, així com per a l’enviament de newsletters, comunicacions via correu postal, telèfon, fax, SMS, correu electrònic i qualsevol mitjà telemàtic amb informació de la nostra empresa i dels nostres productes i serveis.
 • La participació en esdeveniments organitzats per Ctec també suposa el consentiment exprés del participant per a la utilització i/o publicació de la seva imatge en els diferents espais i mitjans de comunicació i difusió utilitzats per Ctec amb la finalitat de realitzar activitats d’investigació, formació i/o divulgació relacionades amb els seus productes, serveis i activitats que realitzin.
 1. Cessions: CTEC realitzarà cessions de dades sempre que ho exigeixi la legislació vigent per atendre les seves obligacions legals amb les diferents administracions competents. Així mateix, l’usuari autoritza la comunicació o cessió de les esmentades dades a les Societats pertanyents a COMEXI GROUP*, per informar dels seus productes i serveis del sector dels envasos i els embalatges flexibles, estenent a aquestes l’autorització expressa per a l’ús del correu postal, telèfon, fax, SMS, correu electrònic i qualsevol mitjà telemàtic, així com per a la utilització i o publicació de la seva imatge en els diferents espais i mitjans de comunicació i difusió utilitzats per COMEXI GROUP amb la finalitat de divulgació de les seves productes, serveis i activitats. Els interessats queden informats que aquesta cessió es produeix en aquest mateix moment a les Societats de les que la denominació, activitat i domicili social s’indiquen més endavant.
 2. Drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació dels usuaris: L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació en els termes previstos en la LOPD i la seva normativa desenvolupament, mitjançant escrit i còpia del DNI dirigit a Ctec amb domicili a Av. Mas Pins, 135 (Pol. Ind. Girona), 17457 Riudellots de la Selva (Girona), o mitjançant l’adreça de correu electrònic, comexictec@comexi.com , indicant la referència LOPD.
 3. Mesures de seguretat: Ctec l’informa que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en el tractament de les dades de caràcter personal i també té els mecanismes necessaris per prevenir, en la mesura que sigui possible, l’accés no autoritzat, robatori, modificacions il·lícites i la pèrdua de dades.
 4. Confidencialitat: En compliment de la normativa vigent, Ctec es compromet a complir la seva obligació de secret respecte de les dades personals que l’usuari li faciliti.
 5. Cookies: Ctec únicament utilitza cookies per personalitzar l’idioma de navegació per la seva pàgina web. L’usuari pot configurar el seu navegador perquè l’avisi de la utilització de cookies i per evitar la el seu ús.
 6. Actualització de la Política de Protecció de Dades: Ctec pot modificar i actualitzar aquesta Política de Privacitat en qualsevol moment sense previ avís. Comprovi sempre que està al corrent de la nostra Política de Privacitat.

* En compliment del que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, seguidament es relacionen les societats de COMEXI GROUP a les que es realitza la cessió de dades personals:

COMEXI GROUP INDUSTRIES, SAU

Domicili: Av. Mas Pins 135 – Pol. Ind. Girona – 17457 Riudellots de la Selva (Girona)

Activitat: Producció i comercialització de maquinària per a la impressió i la transformació de materials del sector dels envasos i els embalatges flexibles.

COMEXI GROUP, SL

Domicili: Av. Mas Pins 135 – Pol. Ind. Girona – 17457 Riudellots de la Selva (Girona)

Activitat: Gestió patrimonial.

Foneria GIRONA, SL

Domicili: Av. Mas Pins 135 – Pol. Ind. Girona – 17457 Riudellots de la Selva (Girona)

Activitat: Foneria de peces per a maquinària d’envasat flexible.

NEOPACK, SL

Domicili: Av. Mas Pins 135 – Pol. Ind. Girona – 17457 Riudellots de la Selva (Girona)

Activitat: Serveis d’enginyeria, recerca i desenvolupament

MASJOALS MECHATRONIC UNIT, SL

Domicili: C / Mas Joals 30 – Pol. Ind. Girona – 17457 Riudellots de la Selva (Girona)

Activitat: Muntatge de maquinària per a la impressió d’envasos flexibles.