Skip to content

Consultoria

Un sistema eficient per implementar millores en el mercat dels envasos flexibles.

Són ja desenes de clients els que han contractat aquest servei amb resultats excel·lents, casos que ens porten a presentar aquest servei com un programa d’èxit on totes les parts surten molt beneficiades: el client millora els seus ratis de productivitat, i Comexi Group consolida la confiança del client en els seus equips i la seva gestió, establint-se a la vegada millors vincles de col·laboració.)

L’equip d’assessors del Comexi CTec ha creat un sistema eficaç per a la implantació de millores a les plantes dels nostres clients. Per a què un procés de treball sigui eficient és necessària una correcta preparació de l’equip productiu, així com la gestió interna de la informació. Avui en dia en molts projectes no n’hi ha prou amb la compra i la correcta instal·lació dels equips de Comexi (impressores òfset, impressores flexo, talladores i/o laminadores), sinó que cal una implantació correcta en el procés de producció per a que operin de forma eficient. Això implica un control més variable de l’entorn de la màquina i, al mateix temps, una optimització i adaptació de la realitat de la tecnologia instal·lada.

Un dels serveis amb més demanda i amb més casos d’èxit del Centre Tecnològic Manel Xifra i Boada, des dels seus inicis el 1999, és el de la millora productiva de tots els equips de Comexi: impressió òfset i flexogràfica, tall i laminació.

Aquest procés es porta a terme mitjançant una anàlisi prèvia (auditoria) de les dades productives, organitzatives, de producte i/o del sector del client/empresa.

Un cop obtinguts els resultats es defineixen les dades de productivitat en els que l’equip hauria d’estar treballant, tenint en compte totes les variables estudiades, i es fixen aquestes com objectiu. A partir d’aquest punt es desenvolupa un programa d’implantació d’accions per a obtenir i mantenir els ratis de producció que s’han fixat com a objectiu. Aquest procés acostuma a realitzar-se en un període d’entre sis i vuit mesos.