Objectius: Conèixer els elements clau d’una talladora, així com les seves funcions, característiques tècniques i abast tenint en compte l’origen dels materials a tallar. Com augmentar la productivitat i eficiència a partir dels criteris de configuració i del tipus de tall. Automatització, làser i tendències de mercat en l’entorn de tall i rebobinat. Dirigit a: […]