Millores i optimització en la impressió flexogràfica Seminari de tres dies de formació a les instal·lacions de COMEXI CTEC, amb l’objectiu de millorar la impressió flexogràfica, adquirint eines i metodologia per poder determinar, a través de l’anàlisi de les variables i possibles causes, quines són les millors opcions de solució als defectes d’impressió. Com a resultat […]

3 dies de formació a les instal·lacions de COMEXI CTEC. OBJECTIUS Adquirir confiança amb l’operativitat de la laminadora després del treball pràctic dedicat a la resolució de problemes que s’ha dut a terme a les nostres instal·lacions. Millorar l’eficiència de la laminadora i optimitzar el seu rendiment. Compartir experiències professionals i interactuar amb altres convertidors. […]

Millores i optimització en la impressió flexogràfica Seminari de dos dies de formació a les instal·lacions de COMEXI CTEC amb l’objectiu de millorar la impressió flexogràfica, adquirint eines i metodologia per poder determinar, a través de l’anàlisi de les variables i possibles causes, quines són les millors opcions de solució als defectes d’impressió. Com a […]

Curs de tres dies a les instal·lacions de COMEXI CTEC. Objectius: Conèixer els elements clau d’una talladora, així com les seves funcions, característiques tècniques i abast tenint en compte l’origen dels materials a tallar. Com augmentar la productivitat i eficiència a partir dels criteris de configuració i del tipus de tall. Automatització, làser i tendències de […]

Seminari tècnic de Color per a la indústria flexogràfica Curs de tres dies de formació a les instal.lacions de Comexi CTec. Aquestes sessions pràctiques i teòriques ajudaran a comprendre la importància del control de processos basat en mesures, la implementació de la gamma ampliada de color, la gestió del color i el control de qualitat. […]

3 dies de formació en manteniment d’impressores flexogràfiques i un dia a laminadores i talladores, a les instal·lacions de COMEXI CTEC. OBJECTIUS Preparar i implantar un programa de manteniment eficient. Conèixer els principals punts rellevants del manteniment de màquina flexogràfica i addicionalment laminadora i talladora. Conèixer els principals aspectes del manteniment a realitzar de forma […]