Dans cette formation on-line on parlera des principaux défauts de complexage, leurs causes et les possibles solutions. Principaux défauts du complexage:”Curling”, effet tunnel, haze, écorces d’orange, bulles de CO2 (matériaux barrières), marbrure, télescopé, rides transversales sur la bobine, manque d’adhésion, glissement d’encre et adhésif avec adhérence résiduelle. Vous aurez nos experts pour poser vos questions.

Этот онлайновый учебный курс предоставит слушателям общий обзор технологии печати с применением расширенного цветовой охвата. Участники ознакомятся с преимуществами и ограничениями данного технического решения. Кроме того, будут представлены необходимые рекомендуемые шаги для реализации процесса управления цветом на основе различных критериев (баланс серого, ISO 20654% SCTV и TVI). Специалист по допечатной подготовке Comexi будет в вашем […]

Este seminario web de capacitación en línea está enfocado a desarrollar una productividad y una estrategia basados en un conjunto de acciones parciales para aumentar la eficiencia de su proceso de impresión en las fases de cambio de trabajo, ajuste de color y ejecución de impresión. Este webinar no solo hablará de metodologías, sino que […]

The main defects in lamination, their causes and possible solutions are covered in this online training: Curling, tunnelling, mist, orange peel, marbling effect, CO2 bubbles (in barrier structures), telescopic effect, wrinkles in the reel, ink bleed, poor bond strength and adhesive with residual “tack”. The Comexi lamination specialist will be at your disposal to answer […]

4 dies de formació a les instal·lacions de Comexi Ctec. Assistint a aquestes jornades millorarà: Coneixements sobre principis de flexografia i impressores flexo de tambor central. • Procés de Pre-Impresió: des d’una imatge a la mostra de impressió. Separació de colors i planxes. • Altres aspectes rellevants: anilox, camises, tintes, substrats, etc. • Optimització del rendiment de […]

3 dies de formació en manteniment d’impressores flexogràfiques i un dia a laminadores i talladores, a les instal·lacions de COMEXI CTEC. OBJECTIUS Preparar i implantar un programa de manteniment eficient. Conèixer els principals punts rellevants del manteniment de màquina flexogràfica i addicionalment laminadora i talladora. Conèixer els principals aspectes del manteniment a realitzar de forma […]

OBJECTIUS Adquirir confiança amb l’operativitat de la laminadora després del treball pràctic dedicat a la resolució de problemes que s’ha dut a terme a les nostres instal·lacions. Millorar l’eficiència de la laminadora i optimitzar el seu rendiment. Compartir experiències professionals i interactuar amb altres convertidors. ASSISTENTS Dirigit a professionals del sector de l’envàs flexible vinculats […]

Seminari tècnic de Color per a la indústria flexogràfica Curs de tres dies de formació a les instal.lacions de Comexi CTec. Aquestes sessions pràctiques i teòriques ajudaran a comprendre la importància del control de processos basat en la mesura, la implementació de la gamma de colors estesa, la gestió del color i el control de […]